Archive for the ‘Segells Històrics’ category

Segells dels Sindicats de Telecomunicació, Ensenyança i Comerç de la F. L. de Palma de CNT. Segells Històrics – 8 –

Desembre 10, 2010

Publicam una nova sèrie de segells referents a sindicats adscrits a la Federació Local de Palma de la CNT durant la Transició.

El primer de tots fa referència al Sindicat de Comerç. al 1979. Aquest sindicat no va estar actiu molt de temps i no se li coneixen grans conflictes laborals.

El segon segell és del Sindicat de Telecomunicació, de 1981. Aquest sindicat tingué vàries etapes i anà agrupant diverses seccions com la de Correus, Telègrafs i Telefònica, entre altres. Probablement la que més força i pes sindical tingué fou la de Telefònica, que va estar activa en diferents períodes durant aquells anys. Tant les seccions de Correus com la de Telefònica, així com el sindicat, tregueren varis nombres de diverses revistes: Telecomunicación CNT, Correos Libertario

El tercer segell correspon al sindicat d’Ensenyança d’una data tant primerenca com el 1977. Aquest sindicat fou un dels impulsors de la creació de la F. L. de Palma de la CNT i un dels més actius durant els primers anys. En ell s’hi agrupaven des de mestres, professors fins a estudiants. Les Joventuts Llibertàries fins i tot ingressaren en aquest sindicat. Destaquem la publicació d’una revista anomenada Aire Lliure, completament en català.

Sindicat de Comerç, F.L. Palma, CNT. 1979.

Sindicat de Telecomunicació, F.L. Palma, CNT. 1981.

Sindicat d'Ensenyança, F.L. Palma, CNT. 1977.

Segell del Sindicat Únic de la CNT de Maó, 1936. Segells històrics -7-

Novembre 28, 2010

Segell de la CNT de Maó, 1936.

Vos presentam un altre segell d’aquests que podeu anar vegent per la nostra pàgina. Aquest segell ha estat enviat al grup per part de l’historiador Juan Negreira.

Es tracta d’un segell del Sindicat Únic de la CNT de Maó de 1936. La CNT a Menorca fou un dels sindicats que van tenir un paper molt destacat durant la Segona República i la Guerra Civil. Per aprofundir en el tema:

-CARDONA, Florià, Episodis de la Menorca llibertària, Ateneu Llibertari Estel Negre, Palma, 2005. Comprar.

-MARTIN, Ignacio, Conflicto social y pensamiento anarquista en Menorca (1897-1936), Edicions del Moixet Demagog, Palma, 2007.  Comprar.

 

Segells del Sindicat d’Hoteleria i Turisme de la F. L. de Palma de CNT. Segells Històrics – 6 –

Novembre 8, 2010

Avui publicam dos segells d’un dels sindicats adscrits a la Federació Local de Palma de la CNT més actius i nombrosos del periode de la transició. El sindicat d’Hoteleria i Turisme es constituí en el sí de la F. L. de Palma cap a 1977 i durant els anys que restà en actiu mantingué una forta tasca sindical, protagonitzant conflictes tan importants com els de l’Hotel Lotus Playa el 1978 i 1979, el de l’Hotel Condesa Bahía al Port d’Alcúdia o el de Hotel Jumbo Park. Finalment el 1981 el sindicat d’Hoteleria perdé molta de la força que havia tingut fins al moment i els seus membres s’acabaren integrant al sindicat d’Oficis Varis de la mateixa Federació Local.

 

Sindicat d'Hoteleria i Turisme de la F.L. de Palma de CNT 1978.

Segell del Sindicat d'Hoteleria i Turisme CNT 1978.

 

Segell del Sindicat d’Hoteleria i Turisme de la F.L. de Palma de la CNT 1979

Si alguna persona té informació o materials sobre aquest sindicat o d’aquest període, agrairem que es posí en contacte amb nosaltres. Gràcies.

Segells de les secretaries de la F. L. de Palma (1976-1983). Segells Històrics – 5 –

Novembre 3, 2010

Publicam una sèrie de segells de la Federació Local de Palma de la CNT del període de la transició (1976-1983). Els quatre segells son de les diferents secretaries que funcionaven en el sí del sindicat normalment: Secretaria general, Premsa i Propaganda i Tresoreria. Faltaria el segell de la secretaria Pro Presos que intermitentment va funcionar durant els anys de la transició.

Si algú té alguna informació o material d’algun tipus sobre aquesta època agrairíem que es posés en contacte amb nosaltres.

F.L. de Palma CNT 1976

Segell de la F.L. de Palma de la CNT (fundació: 1976).

F.L. de Palma CNT (1981-1983).
Segell de la Secretaria de la F.L. de Palma de la CNT (1981-1983).
F.L. Palma CNT

Segell de la Tresoreria de la F.L. de Palma de la CNT (1981).

F.L. de Palma CNT, premsa i propaganda.

Segell de Premsa i Propaganda de la F.L. de Palma de CNT (1980).

Properament publicarem els segells dels diferents sindicats adscrits a la Federació Local de Palma de la CNT durant la transició.

F.L. de Palma CNT, premsa i propaganda.

Segell de Premsa i Propaganda de la F.L. de Palma de CNT (1980).

Segell de la F. L. d’Inca (1982). Segells Històrics – 4 –

Octubre 5, 2010

F.L. Inca CNT 1982.

Si algú té algun tipus d’informació referent a la F. L. d’Inca dels anys de la transició agrairíem que es posés en contacte amb nosaltres a aquest mateix bloc o a elsoblidats@gmail.com

Segells Històrics – 3 – Sindicato Único del Ramo del Metal

Setembre 27, 2010

Segells històrics – 2 – Sindicato Único del Ramo de la Construcción

Setembre 12, 2010

Segell de l’històric Sindicato Único del Ramo de la Construcción de la CNT de les Balears

Segells històrics – 1 – Ateneu Sindicalista de Palma

Agost 26, 2010

Segell de l’Ateneu Sindicalista de Palma (1919-1936)