Archive for the ‘Imatges’ category

Assemblea informativa per preparar la Vaga General

Març 23, 2012

19 de juliol 1936 – 2011: 75 anys de la Revolució

Juliol 19, 2011

Avui es compleixen 75 anys de la Revolució Llibertària. Aprofitam per enllaçar un vídeo documental amb imatges d’aquells dies de la Barcelona revolucionària.

 

El cine libertario: cuando las películas hacen historia

febrer 15, 2011

En motiu de la nominació a un dels millors curtmetratges documentals dels Premis Goya, enllaçam el tràiler.

http://www.elmundo.es/especiales/premios_goya/2011/traileres/el_cine_libertario.html

SINOPSIS:

Al estallar la guerra civil española en julio de 1936, el sindicato anarquista CNT socializó la industria del cine en España. En Madrid y Barcelona los trabajadores del cine asumieron a través del sindicato los bienes de producción y se produjeron numerosas películas. Esto dio lugar a un período único que no se ha vuelto a producir en ninguna otra cinematografía mundial. Pese a que el país estaba sumido en una cruenta guerra, entre 1936 y 1938 se rodaron y estrenaron películas de muy variada temática: dramas sociales, comedias musicales, filmes de denuncia, documentales bélicos…. componen un variado mosaico que da lugar a uno de los momentos más insólitos y originales de la cinematografía española. A través de las voces de distintos expertos, así como del testimonio en primera persona del director de fotografía y restaurador español Juan Mariné, que inició su carrera en el cine trabajando en estas películas, el documental recorre cada una de las producciones que constituyen un legado excepcional de la cinematografía española. Fue un periodo muy efímero durante el cual los guionistas, los directores, los técnicos y los actores españoles demostraron una de las máximas del mundo del espectáculo: pese a los bombardeos, el hambre y el drama de la guerra, el espectáculo debía continuar, y continuó.

 

Estatuts de la CNT. Carnet de 1933.

Desembre 20, 2010

Seguim presentant la sèrie d’imatges corresponents a un carnet de la Confederació Nacional del Treball (CNT) de Barcelona de 1933, de Ramón **** Llupia, membre del Sindicat de la Construcció de la CNT barcelonina.

Com veiem, al marge de les dades de l’afiliat, amb el carnet hi havia inserits els estatuts de la pròpia Confederació Nacional del Treball.

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933. Estatuts (I)

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933. Estatuts (II)

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933. Estatuts (III)

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933. Estatuts (IV)

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933. Estatuts (V)

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933.

Desembre 19, 2010

Avui presentam una sèrie d’imatges corresponents a un carnet de la Confederació Nacional del Treball (CNT) de Barcelona de 1933. Aquest carnet va perteneixer a Ramón **** Llupia, membre del Sindicat de la Construcció de la CNT barcelonina. En aquells moments era peó de picapedrer.

Son molt interessants les darreres pàgines del carnet on s’explica breument el fet de ser a un sindicat com la CNT i es donen una sèrie de consignes per a motivar als treballadors cap a la lluita.

Aquest carnet no està complet i en breu publicarem la segona part, que estava composta pels estatuts de la CNT.

Carnet de la CNT, Barcelona 1933.

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933 (I)

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933 (II)

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933 (III)

Carnet de la CNT, Barcelona, 1933 (IV)

Aquest carnet ha estat enviat al grup per part de l’historiador Juan Negreira.

Segells dels Sindicats de Telecomunicació, Ensenyança i Comerç de la F. L. de Palma de CNT. Segells Històrics – 8 –

Desembre 10, 2010

Publicam una nova sèrie de segells referents a sindicats adscrits a la Federació Local de Palma de la CNT durant la Transició.

El primer de tots fa referència al Sindicat de Comerç. al 1979. Aquest sindicat no va estar actiu molt de temps i no se li coneixen grans conflictes laborals.

El segon segell és del Sindicat de Telecomunicació, de 1981. Aquest sindicat tingué vàries etapes i anà agrupant diverses seccions com la de Correus, Telègrafs i Telefònica, entre altres. Probablement la que més força i pes sindical tingué fou la de Telefònica, que va estar activa en diferents períodes durant aquells anys. Tant les seccions de Correus com la de Telefònica, així com el sindicat, tregueren varis nombres de diverses revistes: Telecomunicación CNT, Correos Libertario

El tercer segell correspon al sindicat d’Ensenyança d’una data tant primerenca com el 1977. Aquest sindicat fou un dels impulsors de la creació de la F. L. de Palma de la CNT i un dels més actius durant els primers anys. En ell s’hi agrupaven des de mestres, professors fins a estudiants. Les Joventuts Llibertàries fins i tot ingressaren en aquest sindicat. Destaquem la publicació d’una revista anomenada Aire Lliure, completament en català.

Sindicat de Comerç, F.L. Palma, CNT. 1979.

Sindicat de Telecomunicació, F.L. Palma, CNT. 1981.

Sindicat d'Ensenyança, F.L. Palma, CNT. 1977.

Segells del Sindicat d’Hoteleria i Turisme de la F. L. de Palma de CNT. Segells Històrics – 6 –

Novembre 8, 2010

Avui publicam dos segells d’un dels sindicats adscrits a la Federació Local de Palma de la CNT més actius i nombrosos del periode de la transició. El sindicat d’Hoteleria i Turisme es constituí en el sí de la F. L. de Palma cap a 1977 i durant els anys que restà en actiu mantingué una forta tasca sindical, protagonitzant conflictes tan importants com els de l’Hotel Lotus Playa el 1978 i 1979, el de l’Hotel Condesa Bahía al Port d’Alcúdia o el de Hotel Jumbo Park. Finalment el 1981 el sindicat d’Hoteleria perdé molta de la força que havia tingut fins al moment i els seus membres s’acabaren integrant al sindicat d’Oficis Varis de la mateixa Federació Local.

 

Sindicat d'Hoteleria i Turisme de la F.L. de Palma de CNT 1978.

Segell del Sindicat d'Hoteleria i Turisme CNT 1978.

 

Segell del Sindicat d’Hoteleria i Turisme de la F.L. de Palma de la CNT 1979

Si alguna persona té informació o materials sobre aquest sindicat o d’aquest període, agrairem que es posí en contacte amb nosaltres. Gràcies.

Segells de les secretaries de la F. L. de Palma (1976-1983). Segells Històrics – 5 –

Novembre 3, 2010

Publicam una sèrie de segells de la Federació Local de Palma de la CNT del període de la transició (1976-1983). Els quatre segells son de les diferents secretaries que funcionaven en el sí del sindicat normalment: Secretaria general, Premsa i Propaganda i Tresoreria. Faltaria el segell de la secretaria Pro Presos que intermitentment va funcionar durant els anys de la transició.

Si algú té alguna informació o material d’algun tipus sobre aquesta època agrairíem que es posés en contacte amb nosaltres.

F.L. de Palma CNT 1976

Segell de la F.L. de Palma de la CNT (fundació: 1976).

F.L. de Palma CNT (1981-1983).
Segell de la Secretaria de la F.L. de Palma de la CNT (1981-1983).
F.L. Palma CNT

Segell de la Tresoreria de la F.L. de Palma de la CNT (1981).

F.L. de Palma CNT, premsa i propaganda.

Segell de Premsa i Propaganda de la F.L. de Palma de CNT (1980).

Properament publicarem els segells dels diferents sindicats adscrits a la Federació Local de Palma de la CNT durant la transició.

F.L. de Palma CNT, premsa i propaganda.

Segell de Premsa i Propaganda de la F.L. de Palma de CNT (1980).

Segell de la F. L. d’Inca (1982). Segells Històrics – 4 –

Octubre 5, 2010

F.L. Inca CNT 1982.

Si algú té algun tipus d’informació referent a la F. L. d’Inca dels anys de la transició agrairíem que es posés en contacte amb nosaltres a aquest mateix bloc o a elsoblidats@gmail.com

Segells Històrics – 3 – Sindicato Único del Ramo del Metal

Setembre 27, 2010

Segells històrics – 2 – Sindicato Único del Ramo de la Construcción

Setembre 12, 2010

Segell de l’històric Sindicato Único del Ramo de la Construcción de la CNT de les Balears

Segells històrics – 1 – Ateneu Sindicalista de Palma

Agost 26, 2010

Segell de l’Ateneu Sindicalista de Palma (1919-1936)